top of page

Laisvės kovų įamžinimo sąjūdis


Varėnos rajono savivaldybės nuotr.

2023 metų gegužės 12 dieną, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir vienybės dieną, buvo įteikta jau šeštoji Adolfo Ramanausko-Vanago premija. Komisijos sprendimu ji atiteko Laisvės kovų įamžinimo sąjūdžiui už daugiau nei dešimtmetį aktyviai puoselėjamą Lietuvos laisvės kovų atminimą, už žinių apie laisvės kovas sklaidą švietimo įstaigose, vietos bendruomenėse bei užsienio auditorijose.


2010 m. susibūręs Laisvės kovų įamžinimo sąjūdis – tai pilietinė iniciatyva, bendrai idėjai pasišventusių idealistų sambūris, vienijantis jaunimą, studentus, jaunosios ir vidurinės kartos mokslininkus bei jau ilgametę pokario rezistencijos istorijos tyrimų patirtį turinčius vyresniosios kartos atstovus, tokius kaip laisvės kovų metraštininkas Romas Kaunietis, Bronius Mažylis, Valdas Striužas ir kt. Šio sąjūdžio veikla – prasminga, intensyvi ir labai daugialypė. Sąjūdžio dalyviai nuolat rengia kompleksines partizaninio karo vietų tyrimų ekspedicijas, nauja medžiaga ir atnaujinta laisvės kovų istorijos samprata skelbiama studijose, monografijose ir straipsnių serijose. Nuo 2012 m. kasmet rengiamos vasaros stovyklos jaunimui „Laisvės kovų atmintis“, kurių dalyviai – gimnazistai ir studentai – suvažiuoja iš visos Lietuvos. Stovyklose vyksta paskaitos, rengiami žygiai, lankomos laisvės kovų atminties vietos, susitinkama su šios istorijos liudininkais, mokomasi dainų ir kt.


Tikimasi, kad Laisvės kovų įamžinimo sąjūdžiui skirta A. Ramanausko-Vanago premija bus garbingas ir tolesniems darbams įkvepiantis įvertinimas.

bottom of page