top of page

Lietuva – akmuo ant slenksčio seno

Vasario 15 dieną Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė Irena Krutulienė ir kultūros centro vadovas Albertas Jakubavičius sukvietė Nedzingės bendruomenės narius į Vasario 16-osios paminėjimą.Sugiedotas Lietuvos himnas. Albertas Jakubavičius priminė istorinius įvykius. Pašnekovas teigė, jog ši šventė telkia žmones puoselėti ir saugoti savo valstybę, o istorinė atmintis įkvepia kūrybiškai ir atsakingai kurti demokratinę visuomenę. „Būkim vieningi, mylėkim Lietuvą ir mūsų niekas nenugalės“.


Bardas Vidmantas Svirskas padainavo savo kūrybos dainas „Nekaltink Lietuvos“, „Sugrįšiu mama“. Renginioo viešnia Rugilė Sinkevičiūtė, merkinės Vinco Krėvės gimnazijos moksleivė, atliko dvi dainas skirtas, kovotojams už Lietuvos laisvę. Dainavo Nedzingės etnografinis ansamblis (vadovas Albertas Jakubavičius). Eilėraščius, skirtus Lietuvai ir lietuvių kalbai skaitė Nedzingės bendruomenės narės: Loreta Kurauskienė, Lina Tamulevičienė, Janė Karpienė, bibliotekininkė Irena Krutulienė ir Merkinės V. Krėvės gimnazijos moksleiviai Martynas ir Matas Cickevičiai. Dainelę „Tu Lietuva – tu mana“ padainavo Senosios Varėnos ikimokyklinės grupės vaikų darželio „Nykštukas“ auklėtinė Lėja Krutulytė. Dainas Lietuvai skyrė Mantas Krutulis.


Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė

Irena Krutulienėbottom of page