top of page

Lietuvių kalba ir istorija

Kovo 10 dieną Perlojos bibliotekoje vyko viktorina „Lietuviško žodžio kelias“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos dienoms. Renginio pradžioje, Perlojos kultūros centro vadovė Irena Stoškienė, susirinkusiuosius pasveikino su švente ir priminė Kovo 11-osis svarbą mūsų tautai, visi kartu sugiedojo Lietuvos himną.Įpusėjus renginiui dalyviai prisiminė Lietuvos istoriją, žymias datas ir įvykius, lietuvių kalbos kilmę ir tarmes, garsius kalbininkus, knygnešius ir jų palikimą. Bene nuotaikingiausia viktorinos užduotis – įminti mįsles, užbaigti patarles, pasitikrinti, kaip gerai mokame savo gimtąją kalbą – barbarizmų ir kitų kalbų skolinių sudarkytą tekstą pataisyti į taisyklingą lietuvių kalbą. Malonu klausyti, kaip dalyviai geba atrasti nuostabius lietuviškus žodžius, perpasakoti tekstą dzūkiška tarme. Humoras, sąmojis, mintys gerokai praskaidrino nuotaiką.


Perlojos bibliotekos bibliotekininkė

Nijolė Krivienė
bottom of page