top of page

Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai

Bruveris, Jonas Vytautas

Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai. Teorinis sintetinis mokslo darbas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 378 p.

Tai antroji Jono Vytauto Bruverio darbų knyga (pirmoji – „Muzikos žemyno keliais“, 2014); joje muzikologas išsamiai gvildena Lietuvos muzikos istorijos reiškinius, į juos žvelgdamas plačiame istoriniame ir kultūriniame kontekste. Šioje knygoje sutelktos visos temos, kurias ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, įdėmus kultūros reiškinių stebėtojas ir vertintojas, tyrė ne vieną dešimtmetį . Daugiausia vietos skirta pirmojo lietuvių muziko klasiko ir unikalaus stiliaus dailininko Mikolojaus Konstantino Čiurlionio kūrybai


bottom of page