top of page

Lietuvos kaimo trobesiai

Stanikūnas, Vytautas

Lietuvos kaimo trobesiai. – Lietuvos liaudies buities muziejus, 2016. – 93 [3] p.: iliustr.

Šiame leidinyje norima aprašyti tradicinių kaimo gyvenamųjų pastatų raidą, parodyti jų regioninius skirtumus. Remiamasi etnografų tyrimais ir autoriaus žiniomis, sukauptomis kuriant Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse ir ilgą laiką jam vadovaujant, keletą dešimtmečių tyrinėjant lietuvių gyvenamąjį namą, kitus pastatus bei sodybą.

Knygoje aprašomas XIX a. pabaigoje Musteikos kaime Tomo Gaidžio pastatytas namas bei į Lietuvos liaudies buities muziejų iš Zervynų kaimo atkelta Pranės Tamulevičienės pirkia.bottom of page