top of page

Lietuvos retai apgyventos teritorijos

Lietuvos retai apgyventos teritorijos: monografija. – Vilnius, 2013. – 166 p.

2012-2013 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos institute buvo vykdomas mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos retai apgyventos teritorijos ir jų gyventojai“. Monografijoje skelbiama dalis šio tyrimo metu surinktos ir apibendrintos medžiagos.

Leidinyje Varėnos rajonas dažnai minimas tarp rečiausiai apgyventų teritorijų Lietuvoje. Tyrimo metu taip pat mėginta išsiaiškinti retai apgyventų teritorijų gyventojams iškylančias socialines problemas ir požiūrį į jas. Daugiausia gyventojų apklausta Pietų Lietuvą reprezantuojančioje Varėnos rajono savivaldybėje (130 respondentų, arba 21,6 %). Monografijoje minimos Merkinės, Kaniavos, Marcinkonių, Valkininkų, Varėnos seniūnijos.
bottom of page