top of page

Lietuvos šaulių sąjungos ir Nedzingės šaulių būrio veikla istorijos kelyje

Rugpjūčio 25 dieną Nedzingės bibliotekoje paminėtas Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-osios gimimo metinės.

Nedzingės kultūros centro vadovas, jaunųjų šaulių vadas Albertas Jakubavičius supažindino su Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio gyvenimu, visuomenine, politine veikla, Nedzingės šaulių būrio įkūrimu, vadais, aktyviu dalyvavimu Nedzingės kultūriniame, politiniame, visuomeniniame gyvenime. Pasiūlė jauniesiems šauliams Martynui Cickevičiui ir Gustui Krutuliui sudaryti dvi komandas ir sudalyvauti protmūšyje. Pateikti klausimai apie Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimą, vadus, Nedzingės šaulių būrio veiklą, pirmojo jaunųjų šaulių būrio įkūrimą Varėnos rajone (pirmasis jaunųjų šaulių būrys buvo įkurtas Nedzingės vidurinėje mokykloje. Vadovu paskirtas Albertas Jakubavičius). Visi dalyviai puikiai žinojo savo krašto istoriją. Paskelbtos lygiosios. Aktyviausieji apdovanoti suvenyrais.


Jaunųjų šaulių vadas ragino būti pilietiškais, domėtis savo krašto istorija ir visada didžiuotis savo krašto iškiliais žmonėmis, kurie kovojo, kad mūsų ateitis būtų tvirta ir nenugalima.


Bibliotekoje veikė spaudinių ir nuotraukų paroda „Lietuvos šaulių sąjunga, Nedzingės šaulių būrys istorijos kelyje“.


Ūkininkė Vilma Kaminskienė visus vaišino kareiviška koše.

Dvarininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje, vienas iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjų V. Putvinskis-Pūtvis gimė 1873 m. spalio 6 d. Rygoje. Augęs lenkiškoje aplinkoje, namuose kalbėjo lenkiškai, bet apie 1900 m. apsisprendė būti lietuviu, kartu su žmona Emilija Gruzdyte-Putvinskiene, Motiejaus Valančiaus giminaite, ėmė mokytis lietuvių kalbos. Ypač didelę įtaką jiems padarė Povilas Višinskis. 1899 m. Šilo Pavėžupio dvare, kurį paveldėjo iš tėvų, įsteigė pirmąją slaptą pradinę mokyklą, antrąją – kitais metais Graužikuose. V. Putvinskis apmokėdavo visas išlaidas ir atlyginimus mokytojams. Gabesnius vaikus siuntė mokytis toliau, juos rėmė. Šilo Pavėžupio dvaras tapo lietuvybės centru, čia kas mėnesį vykdavo literatų susirinkimai, kuriuose dalyvaudavo to meto inteligentai, ir žymiausi šalies rašytojai. 1919 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Lietuvos šaulių sąjungą, 1919–1922 m. buvo jos pirmininku. Sąjungos nariai vadovavosi V. Putvinskio parengtais Sąjungos įstatais ir programa. 1920 m. susitarta dėl Šaulių sąjungos kasmetinės šventės – ji buvo švenčiama birželio 23–24 d. Kelmės valsčiaus Graužikų kaime ant Žvėryno kalno. V. Putvinskis-Pūtvis mirė 1929-ųjų kovo 5 d. Kaune, palaidotas Kelmėje.


Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė

Irena Krutulienė

bottom of page