top of page

Liucijus Albertas Dringelis

Humanitarinių mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto docentas, Architektūros ir statybos instituto Kraštotvarkos sektoriaus vedėjas.

Gimė 1931 m. lapkričio 5 d. Varėnoje. Mokėsi Varėnos pradinėje mokykloje, Merkinės gimnazijoje, 1950–1956 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1965–1968 m. – Statybos ir architektūros instituto aspirantūroje. 1957–1965 m. dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale, nuo 1965 m. Architektūros ir statybos institute Kaune. Nuo 1995 m. dėsto Kauno technologijos universitete.

Suprojektavo šiuos pastatus (su kitais ir individualiai): LŽŪA centrinius rūmus Noreikiškėse, sanatorijos „Dzūkija“ klubą ir valgyklą Druskininkuose, Gydomosios kūno kultūros dispanserį Druskininkuose, Viršužiglio bažnyčią Kauno rajone ir kt. Parengė teritorinio planavimo projektų (su bendraautoriais): Druskininkų gydomosios kūno kultūros ir klimato terapijos parko, Nemuno salos Kaune, Palangos sveikatos parko, Kauno bendrojo plano iki 2000 m., Druskininkų aplinkos zonos kraštotvarkos schemą, Vilniaus pilių istorinio nacionalinio parko ir daugelio kitų objektų projektų ir schemų. Parengė (su kitais ir individualiai) daugiau nei 80 mokslo tiriamųjų darbų ir straipsnių apie teritorijų planavimą, kraštovaizdžio architektūrą, kultūros paveldą.

bottom of page