top of page

M.K. Čiurlionis: lietuvių tapytojas ir muzikas

Vorobjovas, Mikalojus

M.K. Čiurlionis: lietuvių tapytojas ir muzikas. – Vilnius: Aidai, 2012. – 143 p.: iliustr.

M.K. Čiurlionis: lietuvių tapytojas ir muzikas – pirma Lietuvoje parašyta mokslinė studija apie šį daugeriopo talento menininką. Kai kuriais aspektais ji ligi šiol nepralenkta.„Lietuvių valstiečio sūnus Čiurlionis priklauso tautai, per daugelį šimtmečių išlaikiusį gryną ir gyvą savo pirmapradiškumą. Ypač kaimas nepasidavė svetimų kultūrų įtakai ir išsaugojo savo dvasios paveldą. Taip lietuviams būdingas pirmykštis mistinis artumo gamtai jausmas pasiekė XX a. ir Čiurlionio kūriniuose įgijo spontanišką sklaidą“, - rašo knygos autorius Mikalojus Vorobjovas.

bottom of page