top of page

Mano gimtoji Dzūkija

Balandžio 4 dieną Nedzingės bibliotekoje vyko dainų ir eilėraščių popietė, skirta Dzūkijos metams paminėti.

Istorijos mokytojas Albertas Jakubavičius priminė Dzūkijos istorinius įvykius. Senjorų organizacijos pirmininkė Vanda Mockevičienė papasakojo apie dzūkišką tarmę, dainas. Pasak jos, dzūkus dainos lydzi visų gyvenimų: nuog lopšio ligi pagrabo raudų.


Apdainuojamas rūtų darželis, sunki našlaitės dalia, gamtos grožis ir kt. Skaitė eilėraščius iš rašytojo Romo Sadausko poezijos knygos „Sudzievuliu“, papasakojo ščyrų atsitikimų „Kap Aušrinės kaimi žaninos Anelka su Jonu“ ir pakvietė sudainuoti dzūkų liaudies dainas: „O kap aš ajau viešu kelaliu“, „Oi žiba žiburėlis“, „Pasvarscyk antela“ ir kt. Nedzingės bendruomenės narės Lina Tamulevičienė ir Loreta Kurauskienė skaitė Antaninos Urmanavičienės ir Muditos Makaveckienės eilėraščius: „Išarton vagelėn“ , „Mano gimcinė“, „Šandzie lija“ išspauzdintus Alytaus literatų klubo leidinyje „Tėkmė“ .


Bibliotekininkė Irena Krutulienė pasidžiaugė, kad poetas, dzūkų kultūros žurnalo „Dainava“ redaktorius Česlovas Skaržinskas bibliotekai padovanojo keletą žurnalo egzempliorių, kuriuose galima pasiskaityti dzūkų tarme išspausdintų įvairių straipsnių, grožiniės literatūros kūrinių, perskaitė Svetlanos Žadeikienės humoristinį kūrinį „Aina in šokius bernai“.


Nedzingiškė Janina Juškevičienė vedė dzūkiškų žodžių mini konkursą: šliobė – suknelė, lopeta – kastuvas, čiudna – įdomu, kaunierius – apykaklė ir t. t.

Bendruomenės narė Nijolė Maceikienė skaitė dzūkiškus posakius, patarles, minė mįsles.

Pasibaigus renginiui visi gėrė dzūkiškų žolelių arbatą, ragavo padziovyto sūrio.


Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė

Irena Krutulienė

bottom of page