top of page

Marija Valuckienė

Švietimo darbuotoja. Žurnalistė

Gimė 1938 m. vasario 22 dieną Varėnos r. Radyščiaus kaime. 1952 m. baigė Liškiavos septynmetę mokyklą. 1956 m. – Alytaus pedagoginę mokyklą, 1972 – Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 1974 – Vilniaus universiteto Filologijos fak. Mokytojavo: 1956–1960 m. Kupreliškio (Biržų r.), 1960–1962 m. Leipalingio (Lazdijų r.) vid. mokyklose. 1962–1968 m. Lazdijų r. pionierių ir moksleivių namų direktorė ir LTSR „Žinijos“ draugijos Lazdijų sk. ats. sekretorė. 1968–1972 m. – studentė, 1972–1974 m. – LTSR „Žinijos“ draugijos valdybos referentė, vyr. referentė, 1974–1978 m. – „Žinijos“ Maskvos m. Čeriomuškų r. valdybos ats. Sekretorė. 1978–1989 m. LTSR „Žinijos“ draugijos valdybos mokslinė sekretorė. Antraeilėse pareigose – VU Tarpfakultetinės istorijos kat. Dėstytoja-valandininkė. 1990–1992 m. – Resp. Pramonės darb. Mokymo centro direktorė, 1995–2008 m. – UAB Ekonomikos mokymo centro direktorė. Nuo 1994 m. – žurnalo „Personalo vadyboje“ paskelbė straipsnių švietimo, kultūros, kultūros rinkos ekonomikos klausimais, Nepriklausomybės metais pateikė spaudai nemažai interviu su įžymiais šalies ir užsienio šalių politikais, mokslininkais. Dalyvavo šalies radijo, televizijos laidose. Parengė knygelę ir filmuką „Gyvenimo keliais“ apie Alytaus pedagoginės mokyklos 1956 m. 15-osios laidos absolventų gyvenimo kelią.

M. Valuckienė yra knygos „Radyščius – giminių medžių sodas“ (2016) apie gimtąjį Radyščiaus kaimą sudarytoja. Rašo eilėraščius. Padėjo išleisti dvi knygas apie nusipelniusį mokytoją Algirdą Volungevičių ir įžymų lietuvių kalbos puoselėtoją, pedagogą Kajetoną Žievį.

2017 m. išleido knygą „Juliaus Baryso giminės takais“. Knygoje yra surinkti autentiški pasakojimai apie iš Kasčiūnų kaimo kilusią ir jame ilgą laiką gyvenusią Juliaus Baryso giminę. Iš giminaičių pasakojimų susiklosto Dzūkijos kaimo žmonių gyvensenos panorama, dariusi įtaką žmogaus gyvenimui per 150 metų.

bottom of page