top of page

Mėnesienos žirgai

Lee, Stacy

Mėnesienos žirgai: [eilėraščiai].- [Westmont: Delta Graphics, 2013.- 88 p.

Tai ketvirtoji literatės, gimusios Varėnos rajone ir šiuo metu gyvenančios Floridoje (JAV) eilėraščių knygelė. Knygelėje dominuoja keturios temos: meilės lyrika, mirties alsavimas, tėviškės ilgesys ir dievoieška.bottom of page