top of page

Merkinės cerkvė

Česnulis Vytautas Valentinas

Merkinės cerkvė.- Vilnius : [Rotas], 2019.- 127 p.

V. V. Česnulio knyga „Merkinės cerkvė" ženkliai papildė istoriografinę literatūrą apie Merkinės praeitį. Nuosekliai aprašyta naujos mūrinės Merkinės cerkvės statyba 1886-1888 m.bottom of page