top of page

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencija. I tomas.: 1892-1906

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencija. I tomas.: 1892-1906. – Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2019. – 552 p.: iliustr.

Šiame leidinyje dviem – lenkų ir lietuvių – kalbomis pirmą kartą skelbiama visa Mikalojaus Konstantino Čiurlionio korespondencija. Laiškai pateikiami chronologine tvarka. Tokia tvarka suteikia galimybę atsiskleisti dialogui – menininko su šeimos nariais, su draugais, su pažįstamais bei mecenatais.

Korespondencija – iš viso 291 laiškas – skelbiama dviem tomais. Pirmame tome sudėti 1892-1906 m. laiškai – iš jų ankstyviausias laiškas adresuotas kunigaikščiui Mykolui Kleopui Oginskiui, o paskutinis – Bronislavai Wolman, vėliau tapusiai menininko globėja.


bottom of page