top of page

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

(1875–1911)

Vienas žymiausių Lietuvos menininkų, kompozitorius, dailininkas, kultūros veikėjas.

Gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Varėnoje (dabar Senoji Varėna), Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininko Konstantino ir Adelės Čiurlionių šeimoje. Šioje bažnyčioje kunigas Aloyzas Giaras jį pakrikštijo Mikalojaus (bažnyčios globėjo) ir Konstantino (kūdikio tėvo) vardais. 1877 m. Čiurlioniai iš Varėnos išsikėlė į Ratnyčią, o 1878 m. įsikūrė Druskininkuose. M.K. Čiurlionio muzikiniai gabumai pasireiškė labai anksti. Pirmiausia muzikos jį mokė tėvas. Vėliau Plungėje veikusioje orkestro mokykloje mokėsi groti fleita. Varšuvos muzikos institute mokėsi groti fortepijonu ir kompozicijos. 1902 m. baigė kompozicijos studijas Leipcigo konservatorijoje. Grįžęs iš Leipcigo mokėsi Varšuvos dailės mokykloje. 1907–1908 m. gyveno Vilniuje, su kitais įkūrė Lietuvių dailės draugiją, dalyvavo jos veikloje, parodose. Vėliau gyveno Sankt Peterburge. 1909 m. pablogėjus sveikatai, M.K. Čiurlionis buvo apgyvendintas sanatorijoje Pustelnike (prie Varšuvos), kurioje 1911 m. balandžio 10 d. mirė. Palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.


M.K. Čiurlionio kūrybą sudaro saviti, didelės fantazijos, gilios minties dailės, muzikos kūriniai.

Jo muzikos palikimą sudaro simfoninė, chorinė ir fortepijoninė muzika, kūriniai styginių ansambliams ir vargonams. Sukūrė simfonines poemas „Miške“ ir „Jūra“, harmonizavo lietuvių liaudies dainas. Labai originali M.K. Čiurlionio dailė, pripildyta simbolių, fantazijos, įvairių gamtos vaizdų. Žymiausi paveikslai: „Karalių pasaka“, „Rex“, „Bičiulystė“, „Tyla“, ciklas „Zodiakas“ ir kt.


M. K. Čiurlionio atminimas tebesaugomas Varėnos krašte. 1975 metais, minint 100-sias M. K. Čiurlionio gimimo metines, Lietuvos tautodailininkai papuošė kelią nuo jo gimtinės Varėnos iki Druskininkų mažosios architektūros darbais – stogastulpiais, išstatytais grupėmis ir pavieniui pakelėje. Šis projektas pavadintas „Čiurlionio keliu“. Tais pačiais metais prie Varėnos geležinkelio stoties skvere pastatytas stogastulpis M. K. Čiurlioniui, kurio autorius tautodailininkas Alfonsas Kazlauskas. M. K. Čiurlionio vardu Varėnoje pavadinta viena svarbiausių gatvių. 1988 m. rugsėjo mėnesį Čiurlionio gimimo vietai pagerbti pastatytas atminimo akmuo, sukurtas skulptoriaus Egidijaus Penkausko. 1995 m. rugsėjo 9 d. įsteigtas Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius, o 1997 m. atidarytas M. K. Čiurlionio atminimo kambarys. Jo stenduose – M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijos, Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus veiklą atspindintys dokumentai, fotografijos. Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje organizuojamos švenčių iškilmės, skirtos prisiminti M.K. Čiurlionio jubiliejines datas.

bottom of page