top of page

Mindaugas Lapelė


Botanikas, gamtos mokslų daktaras.


Gimė 1956 m. lapkričio 25 d. Šiauliuose, bet nuo pat pirmų gyvenimo metų gyveno Druskininkuose, kur 1974 m. baigė vidurinę mokyklą. Svarstė studijuoti ir miškininkystę, bet nugalėjo potraukis biologijai 1974–1979 m. mokėsi Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, kur įgijo biologo, biologijos kvalifikaciją. 1977–1990 m. dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Botanikos institute, kur 1986 m. apgynė daktaro disertaciją apie Lietuvos rezervatų florą, jam suteiktas gamtos mokslų daktaro laipsnis. Mokslinių tyrimų kryptis – Lietuvos flora ir jos apsauga. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę nuo 1990 penkerius metus dirbo Aplinkos apsaugos departamente, 1994 m. reorganizuotame į Aplinkos apsaugos ministeriją. „Tai buvo gana sunkus ir varginantis, bet įdomus darbas, mat daug ką reikėjo kurti naujai – rengėme dokumentus prisijungti prie tarptautinių konvencijų, rengėme naujus teisės aktus, vyko saugomų teritorijų tinklo plėtra. Tačiau po 5 metų valdininko kėdėje suvokiau, kad šito man jau gana... Botanikos institute darbas buvo visiškai kitoks: pusę metų – kabinetinis darbas, o pusę – ekspedicijos gamtoje. Tai buvo mano stichija, o ministerijoje – dokumentai, popieriai, nuolatinis bendravimas su žmonėmis, interesų grupių kova ir kartais man to būdavo per daug“ – viename interviu sakė M. Lapelė.


Atidavęs Vilniui 20 metų, 1995 m. sugrįžo į Dzūkiją ir pradėjo dirbti Dzūkijos nacionaliniame parke, šiuo metu yra Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcijos Gamtos skyriaus vedėjas. Veiklos kryptys – saugomų teritorijų inventorizacija ir kartografavimas, monitoringas, parko biologinės įvairovės tyrimai, gamtotvarkos projektų rengimas, tarptautiniai aplinkosaugos projektai, gamtosauginis švietimas. Dalyvauja direkcijos leidybinėje veikloje, leidinių: „Lietuvos Raudonoji knyga“ (1992), „Lietuvos rezervatų flora ir fauna“ (1996) mokslinis redaktorius ir vienas iš autorių, knygų apie Lietuvos saugomas teritorijas „Gamtoje“ (2000), „Kur šaltiniai alma“ (2005) ir „Didžiųjų girių apsupty“ (2012) bendraautorius. Be to, jis yra paskelbęs keliasdešimt mokslinių ir mokslo populiarių straipsnių spaudoje, laikraščio „Šalcinis“ redakcinės kolegijos narys, daugelio nacionalinio parko stendų ir lankstinukų autorius. Skaito paskaitas, fotografuoja, rašo įvairiems portalams, jo straipsniai publikuojami regioninėje žiniasklaidoje, kultūros žurnale „Dainava“. Domisi krašto istorija, gamtos aiškinimu ir interpretavimu per pasakojimus ir potyrius, kad žmonės, tiek čia gyvenantys, tiek ir svečiai, suprastų Dainavos unikalumą.


Labai svarbią vietą M. Lapelės gyvenime užima šeima. Šviesios atminties žmona Jadvyga palaikė sprendimą sugrįžti į Dzūkiją, skatino ir rėmė darbuose, kartu jie užaugino Lietuvai du sūnus. M. Lapelė aktyviai talkino jai ateitininkų veikloje, ir dabar dalyvauja Merkinės parapijos ir miestelio bendruomenės gyvenime, nevengia viešai išreikšti savo nuomonę visuomenei svarbiais klausimais. Kaip jis mėgsta sakyti, „kai kraustėmės iš Vilniaus, buvo galimybė kurtis Merkinėje, pasirinkau Marcinkonis, bet gyvenimas taip patvarkė, kad 2001 m. persikrausčiau į Merkinę ir dabar neįsivaizduoju savo gyvenimo kitur.“

bottom of page