top of page

Nerūpėjo niekur išvažiuoti

Gudavičius, Henrikas

Nerūpėjo niekur išvažiuoti: [projekto „Gyvieji amatai Dzūkijoje“] leidinys / Henrikas Gudavičius, Algimantas ir

Mindaugas Černiauskai.- Vilnius: Petro ofsetas, 2015.- 167 p.

Poetiškas pasakojimas nuotraukomis ir pačių dzūkų lūpomis apie gebėjimą būti laimingam savojoje žemėje. Knygos autoriai, išvaikščioję visus smėlėto krašto takelius, užfiksavo neįkainojamus lobius - senųjų, tuštėjančių kaimų gyventojus.

Tai, kas užfiksuota daugiau kaip 20 metų kauptose Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukose bei Henriko Gudavičiaus užrašytuose etnografiniuose pasakojimuose – neįkainojama.bottom of page