top of page

Pasimatymas rudeniui lyjant

Į Varėnos viešojoje bibliotekoje vykusį tradicinį Alytaus ir Varėnos literatų renginį „Poezijos rudenėlis“ penktadienį susirinko poezijos ir dainos mylėtojai.

Spalį gamta jau visai rimtai matuojasi nuostabų, margaspalvį rudens drabužį. Pašėlusiai sukasi laiko ratas! Rodos, ką tik skynėme pirmąsias žibuokles, klausėme vyturėlių dainų. O štai, šiandien, ilgesingai lydime akimis išskrendančių paukščių voras, sulaikom kvapą, žvelgdami į raustančius klevų lapus, auksu spindinčių beržų viršūnes. Šiandien mes stotelėje, kuri vadinasi Ruduo. Ruduo – nuostabus metas, užburiantis sielą subtiliu ir paslaptingu gamtos grožiu, atnešantis naujų kūrybinių išgyvenimų.

Kūrybinis bendraminčių pasimatymas rudeniui lyjant jau seniai tapo tradiciniu. Susitinkame, kalbamės, dainuojame, deklamuojame, džiaugiamės naujais kūriniais, naujomis knygomis, gražiomis sukaktimis. Šie metai jubiliejiniai muzikos pedagogei, ansamblių „Viltis“ ir „Šarma“ vadovei Gražinai Kuodienei. Kūrybingos ir veiklios Gražinos Kuodienės dainuojanti „Viltis“ žavi ne tik pamėgtų liaudies dainų atlikimu, bet džiugina naujų dainų pristatymu. Ilgiausių metų vadovei ir kolektyvui!

Naujomis knygomis, įdomiais šių metų renginiais džiaugėsi Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė Regina Rasimienė.

Valkininkietė literatė Eugenija Strazdienė pradžiugino ne tik rudeniškais eilėraščiais, bet ir nauja knygele vaikams „Gimta šalis“. Juk vaikams reikia ir poezijos, paprastos, linksmos, įsimenančios. Ši Eugenijos knyga apie vaikystę, o ją vartydami suaugusieji turės galimybę pažvelgti į pasaulį pro vaikystės akinius. Knyga parašyta klasikine eilėdara ir ritmu. Rinktinėje daug nuotaikingų, įkvepiančių, žaismingų, pamokančių eilėraštukų, juos apjungia pačios Eugenijos kurtos iliustracijos. Viskas, kas rašoma, tas ir nupiešta, todėl labai smagu ir patogu ją skaityti, o radus posmelį, atitinkantį piešinuką, jį nuspalvinti. Rekomenduoju šią knygelę, kaip puikią progą supažindinti mažylius su poezijos žanru. Neperdėtu ilgesiu savo gimtajam kraštui sujaudino Danutės Volungevičienės eilėraštis, dzūkiškai, šmaikščiai „vėlių viešnagę“ aprašė Vincenta Lebedzevičienė, Jonas Staliulionis eilėmis rašė laišką iš rekrūtų, Ramutė Kašėtienė sielojosi dėl žūstančių Ukrainos žemėje. Nuostabų rudeninės gamtos grožį puošniomis metaforomis ir jausmingais posmais, apdainavo Lidija Cichockienė, Irena Malmygienė. Matuiziškė Laimutė Jezepčikaitė dovanojo eilėraštį ir savo rankomis lipdytą figūrėlę. Net audros įtūžio akivaizdoje „neprarast krypties ir tikėjimo“ stengiasi Petras Miliūnas, išleidęs naują poezijos rinkinį „Be rūpesčių“. Sugrįžimus į jaunystę savo eilėraščiuose minėjo šviesaus atminimo Tadas Šablinskas, kurio posmus skaitė Aldona Žilinskienė. Širdyje gyvenantys žodžiai ir rudeniškos mintys plazdeno Onos Batrukevičienės poezijoje, piligriminių kelionių įspūdžių ir dvasinių turtų paieškų inspiruotus išgyvenimus į knygą sudėjo Janina Marija Balevičienė. Moteriškai dramatišku, nesuvaržytu, aistringai moderniu stiliumi visad pavergia Janinos Buzūnaitės-Žukaitienės lyrika. „Žodyje sustoti, pajausti jo skonį burnoje, skambesį suturėti“, – tokie atspindžiai, palietę Danutės Sadauskaitės-Vepštienės sielą, „išsilieja margaspalviais virpesiais į eilėraščių posmus“.

Dar viena premjera! „Tėkmės“ klubo vadovė Regina Valkiūnaitė-Rasimienė pristatė naują, dar kvepiančią spaustuvės dažais savo knygą „Ledokšniai“. Prozos ir poezijos rinktinėje skaitytojas suras rūpimų temų, kiekvienam artimų jausmų su ieškojimais, nusivylimais, atradimais. Knyga paskaninta švelnaus humoro kąsneliu su kupiškėnų tarmės prieskoniu.

Nors alytiškė Danutė Bačinskienė kuria puikius eilėraščius, bet Dzūkijos literatų poezija ją įkvėpė ir dainoms. Jos vadovaujamas retro ansamblis „Romansas“ džiugino svajingomis melodijomis, kurias skyrė ir Varėnos kūrėjams.

Laimė kurti, dainuoti, bendrauti – tokį prasmingą gyvenimą pasirinko mūsų literatai. Čia labai tinka iškilaus Dainavos krašto dainiaus, literatūros klasiko, politiko, įvairiapusio talento asmenybės Vinco Krėvės-Mickevičiaus žodžiai: „Laimė priklauso tam, kuris drąsiai jos siekia, kur ir kaip galėdamas. Varėnos VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Renata Česnulevičienė

bottom of page