top of page

Pasipriešinimo istorija, 1944 – 1953 metai

Gaškaitė, Nijolė

Pasipriešinimo istorija, 1944 – 1953 metai. – 3-ioji papild. laida. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2016. – 344 p.: iliustr., faks., nat.

Ši knyga – mėginimas atskleisti patį tragiškiausią XX amžiaus Lietuvos istorijos puslapį. Ją rengiant naudotasi partizanų ir sovietinių represinių struktūrų archyvais, liudininkų prisiminimais ir tyrinėtojų darbais.

Knygos prieduose pateikiama partizanų tekstų chrestomatija. Joje – svarbesnieji partizanų vadovybės dokumentai, atsišaukimai, partizanų spaudos skiltys, nemažas pluoštas kūrybos – atsiminimų, dienoraščių, eilėraščių, dainų.

Leidinyje rašoma apie Dainavos apygardos partizanus, pateikti Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimai apie Merkinės puolimą 1945 metų gruodžio 15 dieną.bottom of page