top of page

Petras Poškus

Agronomas ekonomistas.

Gimė 1935 m. gruodžio 15 d. Senojoje Varėnoje. 1954 m. baigė Vilniaus žemės ūkio technikumą, 1978 m. Lietuvos žemės ūkio akademiją. Dirbo Biržų rajono „Laisvosios žemės“ kolūkio vyriausiuoju agronomu, vėliau kolūkio pirmininku. 1990-1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios akto signataras. Buvo Seimo Agrarinės komisijos narys, dalyvavo rengiant agrarinės reformos dokumentus.

Mirė 2004 m. sausio 5 d. Vilniuje.

bottom of page