top of page

Petras Vytas Valentukevičius


Verslininkas.

2020 m. sausio 31 d. garbės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“ įteiktas ilgamečiui UAB „Varėnos statyba“ generaliniam direktoriui, verslininkui Petrui Vytui Valentukevičiui.


Apdovanotas už ilgametę ir nuoseklią statybų plėtrą, krašto puoselėjimą ir asmeninį indėlį kuriant rajono žmonių gerovę ir telkiant vietos verslininkus.


P. V. Valentukevičius gimė 1947 m. spalio 25 dieną. 1966 m. baigė Merkinės internatinę mokyklą, 1966-1971 studijavo Kauno politechnikos institute. Baigęs studijas, 1971 metais, atvyko dirbti į Varėną. Varėnos kilnojamoje mechanizuotoje kolonoje (KMK ) iš pradžių dirbo meistru, nuo 1972 m sausio 15 d. – darbų vykdytoju, nuo 1973 – vyr. darbų vykdytoju. 1975-aisiais buvo paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi. 1975 m. kėlė kvalifikaciją Poltavos (Ukraina) inžinieriniame-statybos institute, 1982 – Kuibyševo inžinerijos ir statybos institute. Tarybiniais laikais už gerą darbą Varėnos KMK pelnė ne vieną apdovanojimą. Vien 1980-siais net trys šios įmonės pastatyti objektai – Varėnos vidurinė mokykla, autobusų stotis ir architektų administracinis pastatas – apdovanoti TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos medaliais. P. V. Valentukevičius už gerą darbą ir pasiektus gamybinius laimėjimus statant Viečiūnų aštuonmetę mokyklą, (1984) , Pionierių namus (1986), statant poilsio zoną prie Burokaraisčio ežero (1986) ne kartą buvo apdovanotas tuometinės Statybos ministerijos Garbės raštais. Tuometinis švietimo ministras įteikė P.V. Valentukevičiui Liaudies švietimo pirmūno ženklelį, sakydamas, jog galės pasigirti, kad nebūdamas švietimo specialistas, turės tokį įvertinimą.


1989 m. apdovanotas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Garbės raštu už ilgametį vaisingą darbą statyboje ir statybinių medžiagų pramonėje.


Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę KMK buvo reorganizuota į UAB „Varėnos statyba“ ir per sunkmetį sugebėjo išsaugoti senais laikais susikurtą techninę bazę Nuo 1993 metų kovo 12 dienos P. V. Valentukevičius – UAB „Varėnos Statyba“ generalinis direktorius. P. V. Valentukevičiaus vadovaujama įmonė pastatė nemažai gyvenamųjų namų. Bendrovė ne tik statė naujus namus, bet ir renovavo senus pastatus – mokyklas, kultūros įstaigas, daugiabučius gyvenamuoius namus bei atliko kitus statybos darbus visoje Lietuvoje. V. Valentukevičius sezono metu kasmet įdarbindavo per šimtą aplinkinių kaimų gyventojų.

2011 m. Lietuvos statybininkų asociacija Petrą Vytą Valentukevičių apdovanojo Lietuvos statybininko garbės ženklu. Senosios Varėnos 600 metų jubiliejaus proga (2013) P.V. Valentukevičius apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės mero Vido Mikalausko padėka už aktyvią veiklą ir nuoširdžius dirbus, skirtus Senajai Varėnai ir jos žmonėms. 2015 m. apdovanotas Bobriškių sekminių žvaigžde, įsteigta kun. P. Čivilio.


„Vadovas turi būti ne tik geras organizatorius. Jis turi būti sąžiningas, o pinigų troškimas jo neturi užvaldyti. Skirtumas tarp atlyginimo, kurį gauna vadovas ir darbuotojai, neturi būti didelis, nes per didelis atotrūkis skaldo kolektyvą. Kai įmonei per sunkmetį buvo sunkiau, visi pasispaudėm, o kai gerai sekasi – taip pat visi turi tai pajusti. Žmonės nori dirbti, jie stengiasi gerai atlikti savo darbą, todėl ir darbo vaisiais turi džiaugtis visi“ – viename interviu pabrėžia UAB „Varėnos statyba“ generalinis direktorius P.V. Valentukevičius.


Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. P. V. Valentukevičius UAB „Varėnos statyba“ nedirba.bottom of page