top of page

Petras Zalanskas

(1900–1980)

Lietuvių tautosakos ir etnografinės medžiagos pateikėjas, talentingas liaudies dainininkas, improvizatorius.


Gimė 1900 m. spalio 17 d. Mardasavo kaime. Padainavo 340 dainų, pasekė 150 pasakų, sakmių, pateikė 50 smulkiosios tautosakos kūrinių. Aprašė savo gyvenimą, kaimo papročius, sukūrė etnografinių vaizdelių. 1983 m. išėjo jo tautosakos ir atsiminimų rinktinė „Čiulba ulba sakalas“. 2008 m. buvo išleistas papildytas antras šios rinktinės leidimas bei kompaktinė plokštelė, kurioje įrašytos Petro Zalansko padainuotos 38 dainos.


Mirė 1980 m. liepos 21 d.

bottom of page