top of page

Poezija su muzika ir lietumi

Šeštadienį Varėnos miesto legendų ir padavimų parke skambėjo poezija ir romantiškos dainos, kurias lydėjo dulksnojantis lietus. Tradicinis Alytaus ir Varėnos literatų susitikimas vyko netradiciškoj vietoj, bet su tradiciškai jaukiu, bičiulišku bendravimu.

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė pristatė naują, jau aštuntą kūrybos almanachą: „Malonu keistis kūrybos patirtimi su kaimyninių valstybių rašytojais. Almanache publikuojama Suvalkų, Seinų, Punsko, Gardino rašytojų poezija ir proza, Prienų, Lazdijų, Varėnos, Druskininkų, Alytaus rajonų literatų kūryba. Šiemet savo poeziją publikavo ir Dzūkijos mokyklos moksleiviai“.

Norint būti kūrėju, reikia pasaulį matyti visai kitoje šviesoje. Bet yra kūrėjų kurie pasaulį gali matyti ne akimis, o tik širdimi. Taip gyvena ir kuria merkiniškis Vincas Baublys. Vinco Baublio apysaką „Šventa sala“ pristatė Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografė Laimutė Cibulskienė: „Taip jau gyvenime susiklostė, kad Vincas apako būdamas 37 metų. Tačiau susitaikė, nugalėjo savo negalią, išmoko naudotis kompiuteriu, diktofonu, įrašinėjo tekstus. V. Baublys gimė netoli Perlojos, mokėsi Merkinėje, Dauguose. Karinę tarnybą atliko Pamaskvio kosmodrome, ginkluotame branduoliniu ginklu. Visa tai skausmingai atsiliepė po daugelio metų. Savo pirmosios knygos tekstą jis surinko specialiu neregiams pritaikytu kompiuteriu. Nedidelis V. Baublio romanas, tiktai 188 puslapiai, bet įdomiausia, kad knyga detektyvinė. Ji pasakoja apie sovietinėje armijoje tarnavusio, buvusio Afganistano karo dalyvio, jauno žmogaus bandymus įsitvirtinti Lietuvoje, XX a. dešimtajame dešimtmetyje. Tai vieno žmogaus istorijos aprašymas, kuriame rutuliojasi daug emocinių išgyvenimų. Siužetas gyvas, herojų paveikslai gana ryškūs. Ir gaudynės, ir šaudymai, ir slapstymasis. Knyga persmelkta artėjančios nelaimės nuojautos, tik jos priežastys ir detalės išaiškėja istorijos pabaigoje. Laimi teisingumas. Bet žmonės luošinami...“.

Kūrėjo pasaulis – tarp aistros ir amato. Nuo lyrinės prigimties nieks nepabėga. Literato Petro Miliūno inžinieriaus amatas ėjo greta aistros poezijai. Petro kūrybos gerbėjai susipažino su nauja jo eilėraščių knyga „Kaltės dievui nesuversi“. Autorius analizuoja žmogaus, linkusio į mistiką, vidinį pasaulį, svajonėse atsiduriantį kitoj dimensijoj, geidžiančio amžino gyvenimo. Kalbėdamas apie pasaulio, žmonijos ateitį, atkreipia dėmesį į santarvės būtinybę, klimato kaitos problemas. Petras tiki, kad kiekvienas turi įgimtą dievo dovaną – talentą, tik reikia jį savyje atrasti. Petro eilėraščių rimas ir ritmas labai aiškus, lengvai skaitomas. Kūryba – vis dar neįmintas gamtos ir žmogaus stebuklas. Žodį ir melodiją supynė, mintims dainos sparnus suteikė ilgametė muzikos pedagogė Gražina Kuodienė. Traukianti moteriška šiluma ir optimizmu Gražina daug metų vadovauja Bočių ansambliui „Šarma“ ir Politinių kalinių ir tremtinių kolektyvui „Viltis“. Pritariant rudeniško lietaus ir parko pušų ošimui, „Šarma“ ir „Viltis“ dovanojo nuostabiai jausmingas dainas, Alytaus ir Varėnos literatai skaitė savo eilėraščius, dalijosi kūrybiniais pastebėjimais ir maloniomis akimirkomis su poezija, muzika ir lietumi.


Skaitytojų aptarnavimo sk. bibliotekininkė

Renata Česnulevičienėbottom of page