top of page

Klebonas Pranciškus ČivilisBabriškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos bažnyčios, Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios klebonas.

Gimė 1957 m. liepos 2 d. Antagaluonės kaime, Inturkės parapijoje, Molėtų rajone.

1972 m. P. Čivilis baigė Kuosalankių aštuonmetę mokyklą, 1975 m. – Molėtų vidurinę. Pašauktas atlikti karinės prievolės Sovietinėje armijoje, 1975–1977 m. tarnavo tankistų dalinyje. Atitarnavęs nutarė tapti dvasininku ir 1978–1983 m. mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Ją baigęs, 1983 m. gegužės 29 d. įšventintas kunigu.

1983–1984 m. – Molėtų, 1984–1985 m. – Alytaus I bažnyčios vikaras. 1985 m. balandžio mėnesį paskirtas Babriškių-Varėnos I parapijos klebonu, kartu aptarnavo Akmens ir Žilinų parapijų tikinčiuosius.

Klebono P. Čivilio rūpesčiu Senojoje Varėnoje atgimimo metais iškilo nauja bažnyčia, įrengta klebonija, rūsyje – koplyčia, žemutinėje bažnyčios salėje – menininkų darbų parodų salė. Jo iniciatyva bažnyčioje organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, susiję su M.K. Čiurlionio kūryba. Įgyvendino projektą „Bažnyčios navos langų vitražų ciklas čiurlioniška tematika“ (2006). Atnaujino Babriškių ir Akmens parapijų bažnyčias. Varėnos rajono kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimo „Sidabrinės bitės“ laureatas (2000). Suteiktas popiežiaus Jono Pauliaus II ypatingasis palaiminimas už bažnyčios sodybą, popiežiaus Benedikto XVI ypatingais palaiminimas kunigystės 25-mečio proga, Lietuvos šviesuolio vardas (2009).

Savo kleboną myli ir gerbia visų trijų parapijų tikintieji. Šis dvasininkas nepraeina pro šalį nepaguodęs, neišklausęs kenčiančio, liūdinčio, nenusilenkęs senam, nepaglostęs mažo žmogaus. Toks jis, kuklus, žmones ir Dievą mylintis klebonas Pranciškus Čivilis.

bottom of page