top of page

Regina Svirskienė


Regina Svirskienė gimė 1954 m. kovo 25 dieną Kukšių kaime, Kėdainių rajone (dabar Kauno r.). 1972 m. baigė Babtų (Kauno r.) vidurinę mokyklą, 1975 m. – Vilniaus kultūros mokyklą (dabar Vilniaus kultūros kolegija), dramos kolektyvo vadovo specialybę. Tais pačiais metais buvo paskirta dirbti į Varėną kultūros namų metodininke, o po metų – kultūros namų direktore. Šias pareigas ėjo dvidešimt vienus metus. 1996 m. baigė VPU Istorijos fakultete istorijos, politologijos ir visuomenės mokslų mokytojo specialybę. Nuo 1997 m. dirbo Varėnos r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, dabar – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja, aktyvi visuomenės veikėja.


1990–1995 m. Regina buvo išrinkta į I Varėnos rajono deputatų tarybą Varėnos miesto rinkiminėje apygardoje Nr. 26 .


Nuo 1989 m. vadovavo Varėnos tremtinių ansambliui, su kuriuo gerą dešimtmetį aktyviai dalyvavo statant paminklus Dainavos apygardos partizanams, negrįžusiems iš tremties laisvės kovotojams atminti, organizavo ir vedė šiems įvykiams skirtus renginius, populiarino partizanų, tremtinių kūrybą. Jos vadovaujamas ansamblis koncertavo mokyklose, kultūros įstaigose. Regina buvo Lietuvos Sąjūdžio Varėnos skyriaus narė.

Šiuo metu R. Svirskienė yra asociacijos „Lietuvos kultūros savivaldos kolegija“ narė, šios asociacijos revizijos komisijos pirmininkė, Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros tarybos narė, Lietuvos kultūros ministerijos D. Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso komisijos narė, Nacionalinio „M. K. Čiurlionio kelio“ koncepcijos kūrimo darbo grupės narė, D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje komisijos narė, daugelio savivaldybėje veikiančių darbo grupių, komisijų narė.


Reginai visada aktualu krašto tradicijų puoselėjimas bei pritaikymas nūdienai, žymių žmonių, gimusių šiame krašte, – M. K. Čiurlionio, D. Tamulevičiūtės atminimui skirti renginiai, saviti ir išsiskiriantys iš kitų regionų renginiai Varėnos krašte. 1986 m., galima sakyti kartu su Atgimimu, jai kilo idėja surengti šio krašto tradicijas puoselėjančią Grybų šventę, kuri su pertraukomis gyvuoja iki šiol. Jos iniciatyva nuo 1996 m. rugsėjo 22 d., minint M. K. Čiurlionio gimimo dieną, įteikiami „Sidabrinės bitės“ apdovanojimai labiausiai rajono kultūrai nusipelniusiems žmonėms, kartu su Lietuvos muzikų rėmimo fondu organizuojami sekmadieniniai profesionaliosios muzikos koncertai „M. K. Čiurlionio kelio“ bažnyčiose nuo Senosios Varėnos iki Liškiavos, taip pat ir kiti renginiai, skirti žymiam tautiečiui atminti. Ji – iniciatorė kraštiečių ir žymių menininkų, mokslo ir verslo žmonių, turinčių sodybas mūsų rajone, susitikimų organizuojamų nuo 2000 m. kas dveji metai, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio, kuris Varėnoje pradėtas organizuoti 2010 m.


R. Svirskienė yra ne tik daugelio rajone vykstančių renginių idėjos, scenarijaus autorė, organizatorė, bet ir režisierė. Ji režisavo rajone vykusias Dainų šventes, apie dvidešimt Grybų švenčių, Dalios Tamulevičiūtės festivalio uždarymo renginius, valstybinių švenčių minėjimus, etnokultūros renginius, akcijas, Varėnos kultūros centro atidarymo po renovacijos koncertą, „Geriausio kultūros centro“ koncertą-pristatymą ir kt. Vienas paskutiniųjų akcija-koncertas „Balto paukščio giesmė“, skirtas Lietuvos 100-čiui pažymėti Varėnos kultūros centre.


R. Svirskienės pastangomis ir iniciatyva varėniškiai šiandien džiaugiasi moderniomis kultūros įstaigomis Varėnoje: Varėnos viešąja biblioteka, šiuolaikišku Varėnos kultūros centru, Kino ir parodų salėmis. Juose vyksta daug įdomių renginių, įgyvendinama netradicinių kultūros projektų, o atokiausiuose rajono kampeliuose veikia kultūros centrai, bibliotekos, muziejai. Jie tampa modernūs ir atviri bendruomenėms, atlikėjams iš Lietuvos ir užsienio.


2010 m. Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija pripažino Varėnos rajono savivaldybę geriausia kultūrą puoselėjančia savivaldybe Lietuvoje ir apdovanojo „Auksine krivūle“. Visa tai nemaža dalimi jos nuopelnas.


Šiuo metu Regina aktyviai dirba koordinuodama kultūros ir sporto įstaigų, kultūros paveldo išsaugojimo ir pristatymo visuomenei, jaunimo veiklos strategijų įgyvendinimą savivaldybėje. Palaiko kuruojamų įstaigų iniciatyvas, inicijuoja minėtų įstaigų dalyvavimą projektinėje veikloje, kultūros, sporto įstaigų bendradarbiavimą su kaimo bendruomenėmis, jaunimo, sporto, visuomeninėmis organizacijomis. Ji planuoja ir įgyvendina kuruojamų įstaigų veiklą, rūpinasi šių įstaigų infrastruktūros pokyčiais, materialine baze, įvairių kultūros, sporto, paveldo, jaunimo projektų įgyvendinimu, koordinuoja mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą respublikinėse dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose, rūpinasi kultūros, sporto įstaigų, jaunimo veiklos pristatymu šalyje ir užsienyje.


R. Svirskienės iniciatyvos, kultūros raidos strategijos kūrimas ir įgyvendinimas savivaldybėje, užsibrėžto tikslo siekimas, patirtis ir nuoseklus darbas, aktyvi ir sėkminga kūrybinė bei visuomeninė veikla, dzūkų kultūros vertybių puoselėjimas, populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje įvertinti aukščiausiu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos apdovanojimu – garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“, Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės premija. Taip pat per daugiau nei keturis dešimtmečius kultūrinio darbo metų ji yra apdovanota daugybe Kultūros ministerijos, Alytaus apskrities, Varėnos rajono savivaldybės, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir kitų institucijų padėkos raštais.

bottom of page