top of page

Regina Svirskienė

Kultūros darbuotoja

2022 m. balandžio 15 dieną, minint Pasaulinę kultūros dieną, Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“ apdovanota kultūros bendruomenės šviesuolė Regina Svirskienė. Šiai ilgametei mūsų krašto kultūros darbuotojai garbės ženklas įteiktas už aktyvią ir sėkmingą kūrybinę bei visuomeninę veiklą, dzūkų kultūros vertybių puoselėjimą, iniciatyvas, kultūros raidos strategijos kūrimą ir įgyvendinimą Varėnos rajone, Lietuvoje ir užsienyje.


Regina Svirskienė gimė 1954 m. kovo 25 dieną Kukšių kaime, Kėdainių rajone (dabar Kauno r.). 1972 m. baigė Babtų (Kauno r.) vidurinę mokyklą, 1975 m. – Vilniaus kultūros mokyklą (dabar Vilniaus kultūros kolegija), dramos kolektyvo vadovo specialybę. Tais pačiais metais buvo paskirta dirbti į Varėną kultūros namų metodininke, o po metų – kultūros namų direktore. Šias pareigas ėjo dvidešimt vienus metus. 1996 m. baigė VPU Istorijos fakultete istorijos, politologijos ir visuomenės mokslų mokytojo specialybę. 1997–2016 m. dirbo Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, 2016–2019 m. – Kultūros ir sporto skyriaus vedėja, 2019–2021 m. – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus patarėja, nuo 2021 m. laikinai ėjo Varėnos kultūros centro direktoriaus pareigas, dirba Varėnos r. savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus specialiste.


Nuo 1989 m. vadovavo Varėnos tremtinių ansambliui, su kuriuo gerą dešimtmetį aktyviai dalyvavo statant paminklus Dainavos apygardos partizanams, negrįžusiems iš tremties laisvės kovotojams atminti, organizavo ir vedė šiems įvykiams skirtus renginius, populiarino partizanų, tremtinių kūrybą. Jos vadovaujamas ansamblis koncertavo mokyklose, kultūros įstaigose. R. Svirskienei visada aktualu krašto tradicijų puoselėjimas bei pritaikymas nūdienai, žymių žmonių, gimusių šiame krašte, – M. K. Čiurlionio, D. Tamulevičiūtės atminimui skirti renginiai, saviti ir išsiskiriantys iš kitų regionų renginiai Varėnos krašte. 1986 m., galima sakyti kartu su Atgimimu, jai kilo idėja surengti šio krašto tradicijas puoselėjančią Grybų šventę, kuri su pertraukomis gyvuoja iki šiol. Jos iniciatyva nuo 1996 m. rugsėjo 22 d., minint M. K. Čiurlionio gimimo dieną, įteikiami „Sidabrinės bitės“ apdovanojimai labiausiai rajono kultūrai nusipelniusiems žmonėms, kartu su Lietuvos muzikų rėmimo fondu organizuojami sekmadieniniai profesionaliosios muzikos koncertai „M. K. Čiurlionio kelio“ bažnyčiose nuo Senosios Varėnos iki Liškiavos, taip pat ir kiti renginiai, skirti žymiam tautiečiui atminti. Ji – iniciatorė kraštiečių ir žymių menininkų, mokslo ir verslo žmonių, turinčių sodybas mūsų rajone, susitikimų organizuojamų nuo 2000 m. kas dveji metai, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio, kuris Varėnoje pradėtas organizuoti 2010 m.


R. Svirskienė yra ne tik daugelio rajone vykstančių renginių idėjos, scenarijaus autorė, organizatorė, bet ir režisierė. Ji režisavo rajone vykusias Dainų šventes, apie dvidešimt Grybų švenčių, Dalios Tamulevičiūtės festivalio uždarymo renginius, valstybinių švenčių minėjimus, etnokultūros renginius, akcijas, Varėnos kultūros centro atidarymo po renovacijos koncertą, „Geriausio kultūros centro“ koncertą-pristatymą ir kt. Vienas paskutiniųjų akcija-koncertas „Balto paukščio giesmė“, skirtas Lietuvos 100-čiui pažymėti Varėnos kultūros centre.


R. Svirskienės iniciatyvos, kultūros raidos strategijos kūrimas ir įgyvendinimas savivaldybėje, užsibrėžto tikslo siekimas, patirtis ir nuoseklus darbas, aktyvi ir sėkminga kūrybinė bei visuomeninė veikla, dzūkų kultūros vertybių puoselėjimas, populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje įvertinti aukščiausiu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos apdovanojimu – garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“, Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės premija. Taip pat per daugiau nei keturis dešimtmečius kultūrinio darbo metų ji yra apdovanota daugybe Kultūros ministerijos, Alytaus apskrities, Varėnos rajono savivaldybės, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir kitų institucijų padėkos raštais.

bottom of page