top of page

Rimantas Stašys

Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto, Vadybos katedros vedėjas, profesorius.

Gimė 1968 m. gegužės 29 d. Varėnoje. 1986 m. baigė Varėnos vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Prekybos fakultetą. 1987-1989 m. tarnavo armijoje. 1993 m. baigė Vilniaus universitetą, buvo suteikta diplomuoto komersanto kvalifikacija. Diplominio darbo tema „Varėnos rajono paslaugų sfera perėjimo į rinką laikotarpiu“. 2001 m. Vilniaus universitete apgynė socialinių mokslų, vadybos ir administravimo (03S) krypties disertaciją tema „Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinka“. 2008 m. KU suteiktas docento pedagoginis vardas. Nuo 1993 m. dirbo Klaipėdos universiteto rektoriaus padėjėju, nuo 1995 m. – Ekonomikos ir vadybos katedros asistentas. Taip pat dirbo VšĮ N. Skučienės vadybos ir kalbų aukštesniojoje mokykloje, UAB Profesinio mokymo ir menedžmento institute, VšĮ Klaipėdos verslo kolegijoje, Všį Vakarų Lietuvos verslo teisės akademijoje. Dėsto mikroekonomiką, makroekonomiką, vadybą, aplinkos ekonomiką, produkto kūrimo politiką, paslaugų vadybą. 1995-1998 m. dalyvavo Klaipėdos universiteto ir Vidurio Švedijos universiteto bendrame projekte „Ecotechnics“, taip pat buvo vienas iš Klaipėdos universitete leidžiamo žurnalo „Ekotechnika“ redaktorių. 1998 m. bendradarbiaudamas su UAB „FTC“ parengė mokesčių (tarifų) už komunalinių atliekų tvarkymą Klaipėdos mieste analizę. 1998 m. kartu su UAB „Baltijos ekostudija“ parašė Kuršių nerijos atliekų surinkimo ir tvarkymo programą. 1999-2001 m. bendradarbiaudamas su UAB „Baltijos ekostudija“ rengė atliekų tvarkymo programas Utenai, Visaginui, Jonavos rajonui, Tauragei ir Elektrėnų savivaldybei. R. Stašys publikavo daugiau kaip 20 mokslo darbų Lietuvoje, užsienyje; tarptautinių mokslinių konferencijų Lietuvoje bei užsienyje organizatorius ir dalyvis.

bottom of page