top of page

Romualdas Navickas

Profesorius, habilituotas daktaras.

Gimė 1950 m. gegužės 27 d. Varėnoje, kur 1968 m. aukso medaliu baigė vidurinę mokyklą. 1968-1973 m. studijavo Kauno politechnikos institute, Automatikos fakultete pramonės elektronikos specialybę. 1981-1984 m. R. Navickas studijas tęsė KPI aspirantūroje (mikroelektronikos specialybę). Baltarusijos MA Elektronikos institute apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją (1984). Suteiktas habilituoto mokslų daktaro laipsnis (2003). 1975-1995 m. dirbo mokslinio tyrimo institute „Venta“, o 1996-1999 m. - AB „Vilniaus Venta“. 2001 m. Romualdas Navickas pradėjo dirbti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Radijo aparatūros katedroje docentu, o nuo 2004 m. – to paties universiteto Kompiuterių inžinerijos katedros profesorius. Jo mokslinė veikla: elektronikos inžinerija, mikro- ir nanoelektronika, greitaveikių integrinių grandynų projektavimas, nano- ir mikrostruktūrų formavimosi procesai. Dėstomieji dalykai: „Elektronikos pagrindai“, „Signalai ir grandinės“, „Mikrotechnologijos“, „Nanotechnologijos elektronikoje“, „Mikroschemų technologija“, „Automatizuoto projektavimo sistemos“.


Daugelio šalies ir tarptautinių konferencijų, rengtų mikroelektronikos ir informacijos įtaisų projektavimo klausimais, dalyvis ir pranešėjas. Stažavosi Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje. Per 70 publikacijų, 7 išradimų autorius ir bendraautorius, parašė pirmąją didesnės apimties mikroelektronikos technologijų knygą lietuvių kalba „Silicio integrinių schemų gamybos vadovas“ (su A. Kvedaravičiumi, 1989).

bottom of page