top of page

Sielos preliudai

Petkevičiūtė, Silvija Beatričė

Sielos preliudai [Reginčiųjų ir Brailio raštu] : eilėraščių knyga su kompaktinėje plokštelėje įrašytu septynių kūrinių fortepijoniniu ciklu "Ilgesys MKČ".- Klaipėda : Verslas ar Menas, 2017.- 89 p. + 25 p. Brailio raštu + 1 garso diskas (CD)

„Sielos preliudai" - eilėraščių knyga su kompaktinėje plokštelėje įrašytu septynių kūrinių fortepijoniniu ciklu „Ilgesys MKČ". Tai jaunos autorės Silvijos Beatričės Petkevičiūtės kūrybinis kelias, jkvėptas lietuvių kompozitoriaus bei dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir jo provaikaičio, pianisto Roko Zubovo. Septyniolikos romantizmo stiliaus eilėraščių rinkinys, pateiktas trimis - lietuvių, anglų ir rusų - kalbomis, žodžiais atskleidžia kūrėjos muzikinę pasaulėjautą. Pirmasis eilėraštis knygoje atspausdintas ir Brailio raštu. Leidinj papildo bei muzikinio pasaulio savitumą pabrėžia kompaktinė plokštelė, kurioje jrašytas autorės sukurtas simbolistinis septynių kūrinių fortepijoninis ciklasbottom of page