top of page

Skelbiama atranka Varėnos viešosios bibliotekos Vydenių padalinio bibliotekininko pareigoms užimti


Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: Kaimo bibliotekininkas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m. (pageidautina bibliotekinį) išsilavinimą; Bibliotekininkas atlieka šias funkcijas: 1. vykdo mikrorajono gyventojų bibliotekinį aptarnavimą; 2.užtikrina Kaimo bibliotekos nuostatuose nustatytų uždavinių, funkcijų, susijusių su vartotojų aptarnavimu, jiems teikiamomis paslaugomis, planavimą ir tinkamą vykdymą; 3.kiekvienam vartotojui sudaro galimybę visapusiškai naudotis spaudinių fondu, suteikia informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas, garantuoja teikiamos informacijos pilnumą ir prieinamumą; 4.registruoja naujus vartotojus, supažindina juos su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, spaudinių fondu, paaiškina, kaip naudotis bibliotekos informacine paieškos sistema; 5.veda vartotojų bei jiems išduotų spaudinių apskaitą; 6.konsultuoja ir padeda lankytojams pasirinkti literatūrą iš atviro dokumentų fondo, prireikus, rekomenduoja ją; 7.išduoda į namus spaudinius ir priima grąžinamus; 8.atlieka vartotojų skaitybos tyrimus; 9.pagal UDK sistemą tvarko Kaimo bibliotekos knygų fondą; 10.nurašo susidėvėjusius, nepaklausius, pasenusio turinio, sugadintus ir kt. Kaimo bibliotekos dokumentus; 11.teikia lankytojams individualią informaciją apie juos dominančias knygas, organizuojamus renginius ir konsultuoja įvairiais klausimais, susijusiais su vartotojų aptarnavimu; 12.analizuoja įvairių vartotojų grupių poreikius, jų užklausas, taip pat neigiamus atsakymus, aiškinasi to priežastis; 13.dirba kraštotyros, dalinai etnokultūros ir krašto kultūros paveldo srityse: rengia kraštotyros darbus, fiksuoja vietovei reikšmingą informaciją, pildo etnokultūrai skirtas bylas, populiarina ir aktualina etninę kultūrą ir jai skirtas publikacijas, renka kitą tokio pobūdžio medžiagą; 14.dirba su Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) posistemėmis; 15.suteikia informaciją lankytojams apie juos dominančias knygas, esančias kitose šalies bibliotekose;..

bottom of page