top of page

Šoka šarka ir genys: Dzūkijos kaimo autentiški vaikų žaidimai

Mockevičienė, Vanda

Šoka šarka ir genys: Dzūkijos kaimo autentiški vaikų žaidimai.- Vilnius: Petro ofsetas.- 2017.- 96 p.

Knygoje pateikti kūdikių žaidinimai, vaikų rateliai, vikrumą ir kūrybišku -mą lavinantys žaidimai, dainos ir kita krašto tautosaka. Visa tai iš žmonių, kurie dar iki II pasaulinio karo ganė gyvulius, augino vaikus, surinko ir užrašė Nedzingės kaimo vaikų folkloro ansamblio „Piemenukai“ įkūrėja ir vadovė Vanda Mockevičienė.bottom of page