top of page

Stasė Kiseliovienė-Averkienė (Gaidytė)

Geologė.


Gimė 1930 m. spalio 21 d. Kabelių kaime, Marcinkonių valsčiuje, Varėnos rajone. Mokėsi Gardino lenkų-rusų vid. mokykloje Nr. 2. (1939–1950) 1950–1955 m. įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, Geologijos skyrių. Pagal paskyrimą dirbo Lietuvos geologinėje ekspedicijoje nuo 1955 iki 1980 m. Ši ekspedicija daug kartų keitė savo pavadinimą. Čia ji parašė ne vieną dešimtį geologinių ataskaitų, atliko daug petrografinių-mineraloginių giliųjų gręžinių uolienų apibūdinimų.


Po Lietuvos atgimimo buvo įtraukta į Rytų Lietuvos etninių žemių, esančių už Lietuvos ribų, lietuvių tautinės savimonės atgaivinimo veiklą. Subūrė Gardino krašto lietuvius į bendruomenę. Dabar aktyviai dalyvauja spaudoje. Rengia spaudai knygą „Vytautas žiūri į Lietuvą ir iš Gardino“. Yra Vilnijos draugijos narė, draugijos užsienio lietuviams remti narė, Lietuvos skautų sąjungos narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė.

bottom of page