top of page

Stasys Jankauskas

Mokytojas.

Gimė 1905 m. balandžio 4 d. Varėnos rajone, Čižiūnų kaime.

Vilniaus krašte suorganizavo septynias lietuvių pradžios mokyklas. Už lietuvišką veiklą kalėjo lenkų, o vėliau vokiečių okupacijos metais. Emigravęs į Venesuelą, dalyvavo lietuvių bendruomenės gyvenime. Yra suorganizavęs keturias šeštadienines mokyklas.

bottom of page