top of page

Stasys Vėlyvis

(1938–2023)

Habil. dr., profesorius, M. Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros vedėjas.

Gimė 1938 m. kovo 13 d. Varėnoje. 1962 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Baigęs universitetą, ėmė dirbti Vilniaus universiteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedroje, kuriai vadovavo prof. Žėruolis 1971 m. baigė Maskvos M. Lomonosovo v. universitetą. 1972 m. apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją. Lietuvos mokslo taryba 1993 m. kovo 26 d. nostrifikavo mokslo laipsnį – socialiniai mokslai, daktaras.


1993 m. kovo 26 d. Lietuvos mokslo Taryba nostrifikavo docento vardą, suteiktą 1975 m. Vilniaus valstybinio universiteto tarybos siūlymu.

Kelių vadovėlių apie teisę vienas autorių.


Mirė 2023 m. birželio 26 d.

bottom of page