top of page

Tarp ežerų ir girių

Česnulis, Vytautas Valentinas

Tarp ežerų ir girių: Girežerio kaimo istorija. – Trakai: „Vorutos“ fondas, 2016. – 168 p., [20] iliustr. lap.

Knyga „Tarp ežerų ir girių“ – tai istoriniais šaltiniais pagrįsta Girežerio kaimo istorija. Tarp miškų, tarpuežerėse glūdintis kaimelis priklauso Varėnos seniūnijai.

Leidinyje pagal archeologinius šaltinius apibūdinta vietovės priešistorė ir nuo XVIII a. antrosios pusės žinomas senajam Varėnos dvarui priklausęs Girežeris bei jo gyventojai. Kaimo istorija apžvelgta laikotarpiais – nuo XVIII a. pabaigos per XIX a. ir XX a. pradžią, lenkų okupaciją 1920-1939 m., vokiečių okupaciją ir abu bolševizmo laikotarpius. Trumpai paliestas šių dienų gyvenimas.bottom of page