top of page

Tėkmė

Tėkmė. Kn. 8: almanachas / Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“- Marijampolė: Leidykla-spaustuvė „Piko valandas“, 2020. – 257, [1] p.: iliustr., portr.

Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“ išleido jau aštuntąjį kūrybos almanachą, kuriame pateikiami literatų eilėraščiai ir prozos kūriniai. Aktualiausios kūrybos temos – žmogus ir gamta, žmogus ir tauta bei jos istorija, meilė tėvų namams bei lietuvių kalbai

Knygoje rasime ir Varėnos krašto literatų: Lidijos Cichockienės, Marijos Dalios Kavaliauskienės, Marijos Inkrataitės-Blažulionienės, Justino Jaksebagos, Ramutės Kašėtienės, Algimanto Juodžio, Vincentos Lebedzevičienės, Irenos Danilevičiūtės-Malmygienės, Petro Miliūno, Jono Staliulionio, Danos Volungevičienės eilėraščius bei Eugenijos Strazdienės prozos kūrinį.


bottom of page