top of page

Tėkmė

Tėkmė: almanachas / Alytaus apskrities literatų klubas.- Alytus: UAB Alytaus spaustuvė, 2017.- 2016 p.: iliustr.

Šis, jau septintasis, literatų klubo „Tėkmė“ almanachas yra skirtas Dzūkijos žemei ir Alytui. Leidinyje – varėniškių - Marijos Inkrataitės-Blažulionienės, Lidijos Cichodskienės, Justino Jaksebagos, Ramutės Kašėtienės, Marijos Dalios Kavaliauskienės, Indrės Kondratavičiūtės, Irenos Malmygienės, Petro Miliūno, Jono Staliulionio, Eugenijos Strazdienės, Danos Volungevičienės – eilėraščiai.bottom of page