top of page

Teofilija Vaičiūnienė

(1899–1995)

Aktorė.

Gimė 1899 m. sausio 10 d. Aukštakalnio kaime, Varėnos vlsč.


Pradžios mokslą ėjo Dusmenyse. Petrapilyje lankė vidurinę mokyklą ir režisieriaus E. Karpovo privačią vaidybos studiją. Nuo 1915 m. kaip tremtinė gyveno Petrapilyje, kur 1919 m. debiutavo Trudos vaidmenyje, Sudermano "Joninėse". Nuo 1920 m. Meno Kūrėjų draugijos dramos vaidyklos ir Kauno Valstybės dramos teatro aktorė.1940 - 1957 m. Vilniaus valstybinio teatro aktorė.


Žymiausi vaidmenys Kaune: Marytė ("P. Vaičiūno "Sudrumstoji ramybė"), Rožė (S. Čiurlionienės "Aušros sūnūs"), Sakalienė (P. Vaičiūno "Naujieji žmonės"), Askiuša (A. Ostrovskio "Miškas"), Varia (A. Čechovo "Vyšnių sodas"). Žymiausi vaidmenys Vilniuje: Grundulienė (A. Gudaičio "Kalvio Ignoto teisybė"), Rapalienė (Chlivickio - Gustaičio "Obelys žydi"), Zolienė (V. Miliūno - Žemaitės "Marti"), Šližienė (A. Vienuolio "Paskenduolio" inscenizacija) ir kt.


Parašė dvi atsiminimų knygas „Scena ir gyvenimas“ (1975), „Literatūros ir meno pasaulyje“ (1986).


Mirė 1995 m. rugsėjo 9d., palaidota Antakalnio kapinėse Vilniuje.

bottom of page