top of page

Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą

Kaziulionis, Vytautas

Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą. – Kaunas: Naujasis lankas: Varėna, 2020. – 319, [1] p.: portr.

Vytautas Kaziulionis visą savo gyvenimą gyvena laisvės idėjom. Jis gimė Senojoje Varėnoje, ūkininko šeimoje. Du jo broliai žuvo partizanų gretose. Vytautas su tėveliais buvo ištremtas už antisovietinę veiklą, įkalintas. Po lagerių ir tremčių gyveno Kaune. Prasidėjus Atgimimui, grįžo į Senąją Varėną ir dėjo visas jėgas į partizanų palaikų paieškas, statė paminklus žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Trečioji jo knyga yra rinkinys straipsnių ir laiškų, kuriose išsakytos autoriaus mintys įvairiais klausimais, papasakota apie tuos laikus, kai pačiam teko patirti tremtinio ir kalinio dalią, kai ne kartą žiūrėta mirčiai į akis.


bottom of page