top of page

Tokie mūsų likimai

Stonkus, Aloyzas

Tokie mūsų likimai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2012. – 432 p.: iliustr. „Tokie mūsų likimai“ – antroji autoriaus atsiminimų knyga. Joje pateikti ir Aloyzo Stonkaus draugų atsiminimai bei mintys apie savo gyvenimus, pasiekimus. Tai iš Senosios Varėnos kilusio akademiko, profesoriaus Boliaus Poškaus, Panočių kaime gyvenančių Saulės ir Jono Lazarevičių, savo nuoširdžiu darbu Varėnai nusipelniusio Jono Baravyko, Genovaitės Vaičaitienės, Aldonos Česnulevičienės, Jono Kalantos, Mindaugo Ryškaus pasakojimai. Jie papildo Aloyzo Stonkaus gyvenimo metraštį, daro jį įvairiapusišką, nušviečia to laikmečio žmonių gyvenimą sodriomis, tikroviškomis spalvomis.bottom of page