top of page

Tomas Miškinis


Liaudies skulptorius, dailidė. Gimė 1873 m. Mančiagirės kaime, Varėnos rajone. Skaityti išmoko iš „daraktorius“ Mergežerio k. ir visada mėgo knygas. Knygas ir pats skaitydavo ir kitiems skolindavo. Tomas Miškinis – paskutinis Dzūkijos meistras, dirbęs senoviškai išpuoštus kryžius. Vieną jų iškėlė savo sodyboje, prie kaimo gatvės, antrą – sau Mančiagirės kapinėse, greta – savo žmonai, ketvirtą dukteriai, kuri eidama 22-us metus mirė vidurių šiltine.


Jis minimas tarp garsiųjų apylinkės meistrų, pastačiusių ir išgražinusių nemaža Zervynų pirkių. Dirbo ratus, roges, valtis. Mirė 1963 metais, palaidotas prie savo darbo kryžiaus Mančiagirės kapinėse.

bottom of page