top of page

Vanda Mockevičienė


Varėnos rajono savivaldybės nuotr.

2019 m. spalio 4 d. Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“ įteiktas mokytojai Vandai Mockevičienei už aktyvią pedagoginę ir kultūrinę veiklą, Varėnos krašto garsinimą ir liaudies tradicijų puoselėjimą bei nuopelnus ugdant jaunąją kartą.


Vanda Mockevičienė-Gudelionytė gimė 1934 m. vasario 12 d. Aušrinės kaime, Varėnos rajone, Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanorio šeimoje. Gudelionių šeimoje augo trys broliai ir septynios seserys. Vaikystėje visa troba vakarais skambėdavo nuo giesmių, pasakų, įvairiausių nutikimų ir istorijų. Tėvas mokė lietuviškų liaudies bei karinių-patriotinių dainų. Dainuodavo Maironio, Vaičaičio, liaudies dainas.


Mokėsi Liškiavos pradinėje mokykloje, Druskininkų 1-ojoje vidurinėje mokykloje, o 1968–1972 m. – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (chorinio dirigavimo ir dainavimo). Dirbo pradinių klasių mokytoja Masališkėse, Montvilų, Gudakiemio kaimuose.


1959–1995 m. – Nedzingės vidurinės mokyklos mokytoja. Vadovavo Nedzingės vidurinės mokyklos ir kultūros namų chorų, liaudies šokių, dramos, vokalinių ansamblių kolektyvams. Jos vadovaujamas vaikų folklorinis ansamblis „Piemenukai savo pirmąją programą „Piemenėlių dainos ir žaidimai“ parodė 1984 m. sausio 24 dieną Varėnoje ir tais pačiais metais respublikiniame folkloro ansamblių konkurse „Ant marių krantelio“ tapo laureatais. „Piemenukai“ garsėjo ne tik atliekamomis autentiškomis savo kaimo dainomis, bet ir žaidė senovinius žaidimus, rinko tautosaką, saugojo krašto papročius ir tradicijas. Už liaudies meno tradicijų puoselėjimą, dalyvavimą tarptautiniuose ir respublikiniuose folkloro festivaliuose, dainų šventėse vaikų folkloro ansamblis „Piemenukai“ ir jo vadovė V. Mockevičienė yra gavusi daugybę Lietuvos kultūros ministro, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus, Varėnos rajono savivaldybės mero padėkų ir diplomų. „Piemenukų“ ansamblis savo veiklą baigė 2014 metais.


Vanda Mockevičienė yra Nedzingės kaimo vyresniojo amžiaus žmonių asociacijos „Nedzingėnai“ vadovė. Įgyvendino projektą „Nedzings Nedzingėn papročiai“. V. Mockevičienė organizuoja švenčių paminėjimus ir įvairius renginius Nedzingės krašto žmonėms. Jaudinasi dėl nykstančių kaimų likimo, tad stengiasi užrašyti jų istorijas, tradicijas. Renka medžiagą apie papročius, buitį. Rajono laikraščiuose „Giružis“ ir „Merkio kraštas“ yra paskelbusi ne vieną straipsnį: „Nedzingė tūkstantmetyje“, „Nykstantys kaimai: Panedzingis“, „1930 m. – Vytauto Didžiojo metai“, „Išskirtinis vasaros sekmadienis Nedzingėje“, „Burokaraisčio kaimo šviesuoliai“, „Jie Nedzingėje kūrė Lietuvą“ ir kt. Kartu su Varėnos viešosios bibliotekos bibliografe Laimute Cibulskiene „Marijos radijo“ laidai „Lietuvos šviesuoliai“ parengė pasakojimą apie šviesios atminties kunigą, Dzūkijos partizanų rėmėją Zigmą Neciunską, pravarde Elytė.


V. Mockevičienė taip pat yra Nedzingės etnografinio ansamblio dalyvė. 2016 m. rugsėjo 10 d. Druskininkuose vykusiose respublikinėse pasakorių varžytuvėse „Žodzis žodzį gena“ V. Mockevičienė pelnė nominaciją už įdomią pasaką ir jos sekimą. 2017 m. buvo išleista Vandos Mockevičienės knyga „Šoka šarka ir genys: Dzūkijos kaimo autentiški vaikų žaidimai“. Knygoje – kūdikių žaidimai, vaikų rateliai, dainos ir kita krašto tautosaka.


1998 m. už kultūros tradicijų puoselėjimą bei Varėnos krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje Vanda Mockevičienė buvo įvertinta Varėnos rajono savivaldybės ženklu „Sidabrinė bitė“.

bottom of page