top of page

Vasario 1–5 d.

Averkienė, Rūta „Herojų lūpose skamba mano sielos virpesiai“: [apie aktorę Kamilę Petruškevičiūtę, gimusią ir augusią Varėnos mieste].- Iliustr. // Moteris.- 20222, Nr. 2, p. 164-169

Bacullo, Donata Pomirtinio pasaulio vizijos kine ir Čiurlionio paveiksluose.- Iliustr. // Nemunas.- 2022, Nr. 1, p. 38-42 Gudavičius, Henrikas Kai prieaugis tik teoriškas, o švieži kelmai realūs: [apie miškų kirtimą, gyvybingų medžių kirtimą, apie mažą prieaugį, miško technikos keičiamą kraštovaizdį ir kt.; minimi Varėnos krašto miškai] .- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.-2022, vas. 4, p. 1-3, 7, 11 Vincas Krėvė-Mickevičius: [trumpa gyvenimo bei kūrybos apžvalga].- Iliustr. // Miškai.- 2022, vasaris, p. 38-39 Lučinskas, Gintaras Šaulių moterų veikla Dzūkijoje 1927-1940 metais:[informacija apie Nedzingės šaulių būrio, Perlojos šaulių būrio, Varėnos šaulių būrio, Puvočių šaulių būrio moterų skyrius].- Iliustr. // Tremtinys.- 2022, vas. 4, p. 1, 4 Varėnos viešoji biblioteka, 2022 m. Sudarė Laimutė Cibulskienė

bottom of page