top of page

Vilma Žėkaitė

Biomedicinos mokslų daktarė.

Gimė 1965 m. balandžio 21 d. Vilkiautinio kaime, Varėnos rajone. 1983 m. baigė Liškiavos vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno Mičiurino žemės ūkio technikumą. Baigė ir įgijo daržininko-agronomo specialybę. 1987 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio universitetą Agronomijos fakultetą, įgijo mokslinės agronomės kvalifikaciją. Lietuvos žemdirbystės instituto Perlojos bandymų stotyje pradėjo dirbti 1989 m. bandymų technikės pareigose. Nuo 1986 m. priimta į doktorantūrą. 2000 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją tema: „Baltųjų garstyčių vystymosi ir produktyvumo tyrimai priesmėliuose“. Perlojos bandymų stotyje dirba jaunesniosios mokslo darbuotojos pareigose.

bottom of page