top of page

Vincas Uždavinys

Žurnalistas. Prozininkas.

Gimė 1902 metais gegužės 16 dieną Paručiuose. 1911–1913 metais mokėsi Jokėtų pradžios mokykloje. 1918 m. mokėsi Aukštadvario gimnazijoje, kurią 1925 m. baigė. 1921 m. pradėjo bendradarbiauti Vilniaus lietuvių spaudoje. 1923–1925 m. buvo įvairių leidinių darbuotojas. 1925 m. dėl lenkų valdžios persekiojimų išvyko į Kauną. 1925 m. rudenį įstojo į Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakultetą ir tuo pat metu pradėjo dirbti Vilniui vaduoti sąjungos centro komitete, kur ėjo reikalų vedėjo, instruktoriaus, o vėliau centro komiteto sekretoriaus pareigas ir ilgus metus redagavo žurnalą „Mūsų Vilnius“. 1936 m. lankėsi JAV. Buvo Draugijos užsienio lietuviams remti narys, Foto mėgėjų draugijos narys. Bendradarbiavo leidiniuose „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos keleivis“, „Nepriklausoma Lietuva“ ir kituose. 1945 m. ištremtas į Sibirą.


Išleido kelionių po Europą ir Afriką įspūdžių knygas „10 000 kilometrų“ , „Europa iš automobilio“, apybraižų rinkinį „Pirčiupio kaimo tragedija“, knygas turistams „Po Vilniaus apylinkes“, „Pirčiupis“.


Mirė 1983 m. kovo 20 d. Vilniuje.

bottom of page