top of page

Vincentas Korkutis

Lietuvos geologas, gamtos mokslų daktaras, Lietuvos teniso sąjungos metraštininkas.


Gimė 1931 m. liepos 24 d. Senojoje Varėnoje. 1950 m. baigė Vilniaus I-ąją berniukų gimnaziją, 1955 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geologijos skyrių ir įgijo geologinės nuotraukos ir naudingųjų iškasenų telkinių paieškos specialybę. 1960-1967 m. vadovavo naftos paieškoms Žemaitijoje. 1967 m. apgynė geologijos mineralogijos mokslų kandidato disertaciją „Pietinio Pabaltijo kambro nuogulos (stratigrafija, fauna, paleografija)“. 1968-1971 m. dirbo Geologijos instituto Regioninės geologijos skyriaus jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, nuo 1971 m. iki 1985 m. - Naftos geologijos ir geofizikos skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1987-1993 m. – Geologijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1993 metų gamtos mokslų daktaras.


V. Korkučio svarbiausi darbai: monografijos „Baltijos baseino kambro dariniai“ (1971), „Pietų Pabaltij apatinio paleozojaus naftingų uolienų litologija ir facijos“ (kartu su su kitais, 1972, rusų k.), knyga „Mineralų pasaulyje“ (1980). Paskelbė per 100 mokslinių straipsnių geologijos klausimais.


Už atliktus ilgų metų geologinius darbus dr. V. Korkučiui 1980 m. yra suteiktas Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureato vardas.


1985-1987 m. dirbo Jemeno Liaudies Demokratinės Respublikos struktūrinio gręžimo kontrakto vyresniuoju geologu. Sėkmingai užbaigęs darbus Pietų Jemene dr. V. Korkutis sugrįžęs į Lietuvą visuomenei pateikė įdomią fotoparodą - „Saulės ir smėlio šalyje“ . 2007 m. išleista V. Korkučio knyga ,,Karavanų keliais‘‘. Tai atsiminimai apie gyvenimą ir nelengvą geologo – naftos paieškų darbą dykumoje, mums neįprastame Arabų pasaulyje, kuriame V. Korkutis praleido trejus metus. Knyga iliustruota autoriaus fotonuotraukomis.


Kur bebūdamas, V. Korkutis aktyviai sportavo, organizavo įvairius sportinius renginius. Didžioji jo meilė – lauko tenisas. Nuo 1966 m. – Lietuvos teniso sąjungos prezidiumo narys. 1965 -1989 m. buvo renkamas į SSRS geriausiųjų bokštelio teisėjų dešimtuką. Apie šios sporto šakos raidą Lietuvoje jis parengė knygą ,,Lietuvos tenisui – 75 metai“(1995), paskelbė apie 300 straipsnių šia tema.


1998 m. apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“.

bottom of page