top of page
Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinė premija

Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinė premija

Alytaus regiono plėtros taryba, pagerbdama talentingo kraštiečio – rašytojo, literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus atminimą ir skatindama šiandienos kūrėjus, įsteigė Dainavos krašto V. Krėvės-Mickevičiaus literatūrinę premiją.

 

Garbinga literatūrinė premija įsteigta Varėnos rajono savivaldybės iniciatyva. 5 tūkst. eurų premija bus skiriama už naują, per praėjusius dvejus kalendorinius metus išleistą, meniškai vertingą literatūros (prozos ar dramos) kūrinį, atspindintį žymaus rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus kūrybos dvasią. Rašytojas V. Krėvė-Mickevičius pasirinktas neatsitiktinai. Būtent jis savo sukurtomis istorijomis, legendomis ir padavimais ne tik nutiesė literatūrinius tiltus tarp praeities ir dabarties, bet įtvirtino ir dzūkiškąją tapatybę. Todėl ypač svarbu įprasminti šio unikalaus kūrėjo atminimą Dainavos krašte.

2022 m. gegužės 1 d  paskelbtas pirmasis konkursas Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinei premijai gauti.

Laureatų sąrašas

Bernardas Gailius

Bernardas Gailius

Pirmąją 5 000 eurų Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinė premiją Alytaus regiono plėtros taryba skyrė istorikui, savo...

bottom of page