top of page

Vytautas Dvareckas

(1928–2005)

Habilituotas daktaras (fiziniai mokslai, geografija).

Gimė 1928 m. rugsėjo 20 d. Varėnos rajono Puvočių kaime. Mokėsi Puvočių, Marcinkonių, Merkinės mokyklose, 1947–1953 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos fakultete. Dirbo VU Gamtos mokslų fakulteto Mineralogijos katedroje, Lietuvos hidrometeorologijos valdyboje. Nuo 1964 m. dėstė Vilniaus universitete, nuo1995 m. ir Vilniaus pedagoginiame universitete. 1991–1995 m. VU Bendrosios geografijos ir kartografijos katedros vedėjas, profesorius (1991 m.).


Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1983 m.). Pagrindinės mokslo darbų kryptys – paleogeografija ir geomorfologija.

Mirė 2005 m. liepos 10 d.

bottom of page