top of page

Vytautas Karvelis

( 1933–2011)

Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros profesorius emeritas, socialinių (edukologijos) m. habil. dr. LKMA akademikas.


Gimė 1933 balandžio 12 d. Barčių kaime Varėnos rajone. 1948–1950 metais mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje, 1950–1954 metais studijavo VPI Pedagogikos fakultete, 1954–1955 m. stažavo Maskvos ped. Instituto Defektologijos fakultete, 1958–1961 – Rusijos pedagogikos MA Defektologijos MTI aspirantas.


Mokslinių tyrimų svarbiausios kryptys: oligrofrenopedagogika, defektologija, tiflopedagogika, vaikų su psichine negalia ugdymo, jų psichologijos ir socializacijos bei socialinės adaptacijos klausimai. Svarbiausi veikalai: „Anomalus vaikas – šeima – mokykla“, „ Anomalūs vaikai“, „Anomalūs vaikai ir jų socialinės sąlygos šeimoje“, „Neįgalių vaikų psichologinės pedagoginės sąlygos Lietuvoje“ ir kt. Mirė 2011 m. spalio 30 d.

bottom of page