top of page

Zigmas Gavelis

(19142000)

Poetas, inžinierius.

Gimė 1914 m. birželio 8 d. Kampų dvare, Merkinės valsčiuje. 1942 m. baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją. 19401942 m. mokėsi Kauno technikos mokykloje, 19421944 m. studijavo VDU Statybos fakultete. Nuo 1933 m. spausdino eilėraščius periodiniuose leidiniuose: „Karyje“, „Jaunajame ūkininke“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Bostone, MA. Reiškėsi visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. 1954 m. baigęs Lincolno technikos institutą Bostone, dirbo inžinieriumi. „Dirvoje“, „Darbininke“ „Keleivyje“, „Tėviškėje“, lituanistinių mokyklų vadovėliuose paskelbė eilėraščių vaikams. Lietuvoje išleido eilėraščių knygas „Mano žemė“, „Voro tinklas“ (1991), „Snaigių pasaka“ (1996).


Mirė 2000 m. gruodžio mėnesį Bostone.


bottom of page